Work-life balance program

Účelom tohto experimentu je využiť infraštruktúru Starportu na denný program s rovnováhou medzi pracovnou produktivitou a voľnočasovými aktivitami.

30 May 2020

Popri vypisovaní potenciálnych zákazníkov môjho programu a použíteľných častí coworku sa okázalo, že celkom šikovnou možnosťou by bolo robiť tento program pre tímy - či už existujúce tímy z firiem alebo skupinu kamošov, ktorá sa chce naučiť ničo nové bez toho aby vynechali pracovný deň.

V coworku viem celkom pokope usadiť 4 tímy o 4 ľuďoch. To by mohlo byť zaujímavé aj pre zjednodušenie organizácie. Takto mi stačí zorganizovať jeden testovací deň a dokonca aj viem s kým môžem postaviť pilotný program.

4

29 May 2020

V dnešných rozhovoroch v Starporte vyplýva, že:

- zaujímavým elementom je objednávanie jedla. Ja by som to dokonca vedel faktúrovať, ako súčasť denného programu, čím by freelanceri vedeli jedlo dostať do svojich nákladov
- Individuálne aktivity nedávajú ekonomický zmysel okrem veľmi nieche prípadov
- žiadané môžu byť aj aktivity, ktoré majú socializačnú hodnotu, no rátajú sa do pracovného času

3

28 May 2020

Prvoplánovou formou pilotného dňa by mohol byť ranný program napr. medzi 8mou a 10tou, potom 2 hodiny práce, obedňajšia pauza, poobedňajšía práca s plánovaným coffee breakom, zase práca a napokon večený program na uvoľnenie.

Ako časť programu sa rysuje kurz na výrobu rastlinných terárií. Ráno by bolo ideálne začať fyzickou aktivitou.

2

27 May 2020

Cieľom je k úžitkovému priestoru coworkerom doplniť aj program, ktorým im pomôžem vyvážiť ich dennú náplň v Starporte. Mojou predstavou je doplniť ranné fyzické cvičenia a možno nejaké spoločenské aktivity na večer.

Všetko musí byť čo najviac rutinné, aby sa to ľahko opakovalo a stále malo úžitok.

Cvičenia a workshopy by mohli pritiahnuť ľudí, pre ktorých by malo zmysel počas daného dňa ostať v coworkingu.

Novým businessom Starportu bude sptrostredkovať transakcie medzi coworkermi a vedúcimi skupinových cvičení.

Ďalším krokom zorganizovať jeden pilotný deň, počas ktorého program otestujeme.

1

Stanley Mácha

  • 10+ years freelance product design
  • 5+ years Košice startup community
  • founder @ Starport
  • product designer @ Hagedorn Infosysteme
  • ex-product designer @ Groupsolver
Stardust Concepts s.r.o. | Skladná 58, 040 01 Košice-Južné Mesto
SK