Startupy, ktoré trh potrebuje

Najčastejší dôvod neúspechu startupov na svete je ten, že boli založené a umelo živené bez dôkazu potreby trhom.

V Starporte sa zaoberáme budovaním organického podnikania založeného na porozumení trhu.

Startup - jednotlivec alebo tím podnikateľov, ktorí efektívne hľadajú, vyvíjajú a validujú business modely, ktoré sú opakovateľné a škálovateľné.

Stardust Concepts s.r.o. | Skladná 58, 040 01 Košice-Južné Mesto
EN