Startup

Startup je proces, ktorým sa do existujúcej fyzickej infraštruktúry pripája komponent umožňujúci nové transakcie.

Úspechom startupu je, keď je nový komponent udržiavaný výhradne transakciami, ktoré vykonáva.

Stardust Concepts s.r.o. | Skladná 58, 040 01 Košice-Južné Mesto
EN